Privacybeleid

De Studio vzw verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam ouder(s) en kind(eren)
 • Leeftijd van kind(eren)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door het invullen van een inschrijvingsformulier op onze website.
 • Persoonsgegevens die u actief verstrekt via correspondentie, e-mail of telefoon.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Mededelingen ivm kind(eren) – allergieën of andere belangrijke informatie die de coaches best weten in verband met uw kind(eren).

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • De Studio vzw verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • De Studio vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor declaratie bij werkgever of belastingaangifte.

Bewaartermijn gegevens:

De door De Studio vzw verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.  De Studio vzw  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De Studio vzw deelt uw persoonsgegevens enkel met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Wij verstrekken gegevens niet aan derden (bedrijven etc) zonder nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

De Studio vzw gebruikt alleen geanonymiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De Studio vzw maakt gebruik van Google Analytics, en heeft daarvoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om de privacy impact van deze techniek te minimaliseren zijn de volgende maatregelen genomen:

 • het IP adres wordt geanonimiseerd;
 • alle opties voor ‘gegevens delen’ zijn uitgeschakeld;
 • we maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De Studio vzw  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende  maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via vzwdestudio@gmail.com.

Wijziging van deze Privacyverklaring:

De Studio vzw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op de website aangekondigd worden. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 augustus 2018.