PRAKTISCH

Vijverbeek

WANNEER?

Indien een les uitzonderlijk niet kan doorgaan (bijv. wegens ziekte van coach), wordt ze aansluitend op de laatste les ingehaald. U wordt hiervan dan per mail of per sms verwittigd.

LESVERLOOP:

De kinderen verzamelen aan het verzamelpunt van De Studio (herkenbaar aan de poster). 

Nadat de school gedaan is, haalt onze coach de kinderen op. Alle studio’s starten om 15u35 en stoppen om 16u35 (1 uur). De studio’s gaan door op school.

Je haalt je kind(eren) na afloop, om 16u35, af op de speelplaats. De kinderen kunnen nadien indien nodig aansluiten bij de opvang van Spinibo. Graag bij inschrijving een seintje zodat de coach weet dat hij/zij uw kind na de studio naar Spinibo brengt (vanaf 16u45 – betalend).

Bekijk het aanbod